Objemová hmotnost dřeva v kg/m3


Dřevina

Dřevo

čerstvé

na vzduchu vyschlé

uměle dosušené

Borovice lesní

700

520

510

Borovice černá

900

670

540

Bříza

940

600

590

Buk

990

720

570

Douglaska

910

570

550

Dub cer

1110

850

730

Dub letní a zimní

1000

760

660

Habr

1080

820

720

Jasan

920

720

620

Javor klen

980

660

530

Javor mléč

870

650

520

Jedle

1000

460

420

Jilmy

950

700

520

Jírovec maďal

910

570

550

Lípy

730

520

420

Modřín

760

600

460

Olše

690

520

430

Smrk

740

470

440

Topol černý

840

450

370

Trnovník akát

870

750

660

Vejmutovka

520

400

320

Vrby

1000

460

370

Pramen: Technická příručka lesnická (1934)