Stavební, truhlářské řezivo, dřevěné terasy a fasády, zahradní prvky najdete na www.pilahvozdnice.cz

Zásady zpracování osobních údajů společností Martin Holub dle GDPR

Souhlas se zpracováním osobních údajů:

Udělením tohoto souhlasu se zpracováním osobních údajů dle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES – General Data Protection Regulation (dále jen „GDPR“) poskytujete souhlas k tomu, aby společnost Martin Holub se sídlem Na Vyhlídce 180, 25206 Měchenice, IČO: 65463129 (dále jen „správce údajů“) zpracovávala Vaše osobní údaje dle uvedených podmínek.

Rozsah zpracování:

Správce údajů bude Vaše osobní údaje zpracovávat v rozsahu, v jakém jste je poskytli při objednávce prostřednictvím e-shopu na www.dokamen.cz, nebo prostřednictvím telefonní, případně osobní objednávky, s evidencí ve firemním CRM systému. Správce údajů bude zpracovávat především jméno a příjmení, adresu, společnost, telefonní číslo a e-mailovou adresu. Tyto údaje budou použity především pro komunikaci se zákazníkem ve věci domluvy termínu závozu objednaného produktu a dalších záležitostí nutných k vyřízení objednávky.

Doba uchování údajů:

Správce údajů bude Vaše osobní údaje zpracovávat nejdéle po dobu 2 let od přijetí objednávky na základě souhlasu poskytnutého dle pravidel: Rozsah zpracování (viz. text výše). Jestliže v tomto období nebude obdržena nová objednávka se stejnými osobními údaji, budou poskytnuté osobní údaje správcem údajů smazány.

Zabezpečení osobních údajů:

Správce osobních údajů prohlašuje, že přijal veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů. K osobním údajům mají přístup pouze pověřené osoby.

Vaše práva:

Za podmínek stanovených v GDPR máte:-právo na přístup ke svým osobním údajům dle čl. 15 GDPR

  • právo na opravu osobních údajů dle čl. 16 GDPR, popřípadě omezení zpracování dle čl. 18 GDPR
  • právo na výmaz osobních údajů dle čl. 17 GDPR
  • právo vznést námitku proti zpracování dle čl. 21 GDPR
  • právo na přenositelnost údajů dle čl. 20 GDPR
  • právo odvolat souhlas se zpracováním písemně nebo elektronicky na adresu firmy nebo e-mail správce – [email protected]
  • Máte právo podat stížnost týkající se zpracování Vašich osobních údajů, nebo pokud se domníváte, že bylo porušeno Vaše právo na ochranu osobních údajů nebo došlo k neplnění povinností správce údajů plynoucích z GDPR, máte právo obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů.

Závěrečné ustanovení:

Vaše osobní údaje poskytujete zcela dobrovolně. Nemáte žádnou povinnost je poskytnout. V případě, že Vaše osobní údaje neposkytnete, nehrozí Vám žádná sankce.

V případě, že osobní údaje správci údajů neposkytnete, budou možnosti objednávky omezené pouze na vlastní odběr produktu ve skladu 25205 Hvozdnice