Výhody pøedsezonního nákupu palivového dřeva

::: 1 :::
Sezonní slevy od 1.2. do 30.4. 2019


Sleva při odběru palivového štípaného dřeva

SMRK / BOROVICE 50 CM ŠTÍPANÁ POLENA ........ 750 kč/PRMS
SMRK / BOROVICE 33 NEBO 40 CM ŠTÍPANÁ POLENA ........ 790 kč/PRMS
SMRK / BOROVICE 25 NEBO 30 CM ŠTÍPANÁ POLENA ........ 890 kč/PRMSSleva pøi odbìru palivového štípaného døeva

SMRK / BOROVICE 100 CM MAX.PRÙMÌR 25CM ........ 850 KÈ/PRM


::: 2 :::
DOPRAVA ZDARMA!


Pøi nákupu 10 prms štípaného dřeva 25/30/33/40/50 cm
je doprava do 10 km ze skladu Hvozdnice ZDARMA!::: 3 :::
Proč již nyní nakoupit palivové dřevo na další sezonu?

Po loňském suchu a kůrovcové kalamitě se v lesích vyskytuje větší množství souší.
Momentálně je tohoto dřeva dostatek, je levné; a Vy ho můžete koupit za nejvýhodnější ceny!

Zimní døevo obsahuje ménì vody a jiných tekutin, èasto se jedná o souše a polosouše - bude tedy lépe vysychat.

Døevo uskladnìné brzy na jaøe si døíve vytvoøí výsušné trhliny, kterými
dýchá a prosychá, bude tedy lépe pøipravené k použití na novou topnou sezonu!


- slevy platí pro døevo, které je aktuálnì skladem
- nabídka platí do 31.3.2019, nebo do vyprodání zásob k akci urèených!


ceny palivového døeva

Pošlete nám objednávku, poptávku, dotaz èi vzkaz:


hlavní stránka