FAQ a slovník pojmů


PRM

zkratka pro prostorový metr - metrová polena či metrové štěpiny jsou vyskládány např.do krychle 1x1x1m nebo tak, že celkový objem je 1m3. (viz foto)


SPRM

zkratka pro sypaný prostorový metr - dřevo je nasypáno do krychle 1x1x1m nebo tak, že celkový objem je 1m3. Redukční koeficient mezi SPRM a PRM je ca. 0,7 (1 SPRM = 0,65-0,75 PRM.) a závisí na délce polen, křivosti apod.

Sypaný prostorový metr je z hlediska exaktnosti měření (rozhodující je objem kontejneru při přepravě) a produktivity práce při výrobě štípaného dřeva jednotkou "věrohodnejší" a efektivnější. V německy mluvících zemích je při obchodobání s palivovým štípaným dřevem tradičně užívána tato jednotka (SRM = Schüttraummeter).
Některé tuzemské firmy se snaží jedotku SPRM "očernit" s poukazem na její údajnou nevýhodnost a uváděním nesprávných převodních koeficientů vůči PRM. K tomu je třeba dodat, že sypané dřevo umožňuje vyšší efektivitu výroby a nepřenáší dodatečné náklady na skládání či výrobu beden do koncové ceny, tedy na zákazníka.

Systém TD

(Top Draught = horní tah) Tento systém spalování se používá u klasických topenišť bez popelníku. Vzduch přiváděný v horní části topeniště zajišťuje rovnoměrné spalování dřeva v celé šířce topeniště. Ve spalovací komoře je výrazná obtoková hrana, která zabraňuje spalinám rychle uniknout do kouřovodu - tím dochází k dokonalejšímu prohořívání.


Systém CB

(Clean Burn = čisté spalování) Technologie dvoustupňového čistého spalování CB, vyvinutá firmou Jøtul představuje nejmodernější způsob spalování dřeva.
Vzduch je přiváděn v zadní části litinového pláště a je předehříván průchodem několika komor. Pak je vtlačen přes soustavu trysek do horní části topeniště. V této fázi jsou spalovány prachové částice a nespálené těkavé plyny, které v tradičním topeništi unikají nevyužity kouřovodem. Tím se získává dodatečné teplo (na stejný výkon je třeba o 30-40% m0n2 dřeva) a mnohem nižší úroveň spalin (množství prachových částic se pohybuje pod 5 g/ 1 kg dřeva). Proces dvoustupňového spalování začíná v topeniších Jøtul fungovat samovolně při dosažení určité teploty.


Oplach skla (airwash)

Topeniště Jøtul jsou vybavena automatickým oplachem skla. Předehřátý vzduch je štěrbinou vháněn v horní části na sklokeramickou výplň dvířek. Vzduch vytváří na skle ochrannou vrstvu a zabraňuje tak usazování nečistot.  homepage